Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ruokkeen Lomakylä Oy / Mika Laukkanen
Ruokkeentie 58
59800 KESÄLAHTI
puh. 040 770 7843
mika.laukkanen@ruokkeenlomakyla.fi

2. Rekisterit

Sivuston www.ruokkeenlomakyla.fi varausrekisteri sekä sähköinen rekisteri, johon sisältyy esimerkiksi laskutus. Rekisterissä ovat Ruokkeen Lomakylässä majoittuneet asiakkaat sekä ravintolan asiakkaat, joilta tarjotut palvelut laskutetaan.

3. Mitä tietoja kerätään?

Asiakkaista (ja palveluista kiinnostuneista) kerätään etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot ostetuista tuotteista/palveluista sekä luottokortin tyyppi, numero ja cvc, tai osa näistä tiedoista.

4. Miten tietoja kerätään?

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän varauksistaan, viesteistään, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, laskutusta varten, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Google Analytics ja Facebook kerää kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivustot voivat käyttää evästeitä.

5. Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluista kertominen

6. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Ruokkeen Lomakylä Oy, Ruokkeentie 58, 59800 KESÄLAHTI

Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakas voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos asiakasta koskeva tietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi asiakas peruuttaa suostumuksen.

Asiakas voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme tietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ruokkeen Lomakylän ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa kirjeessä olevan linkin kautta.

9. Pääsy rekisteriin

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät tietoja. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Päivitetty 13.6.2018