Retkiluistelu

Retkiluistelu väylä Ruokkeelta Kievarille on avattuna.
Matkaa on n. 7 km suuntaansa, reitin huoltopäivitykset Ruokkeen Facebook sivulla.